Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Gimnazjum i co dalej?

opublikowany: środa, 20. maja 2015 - 13:34, Tomasz Demiańczuk
R. Motyl fot. R. Motyl
Gimnazjum i co dalej?

W Warszawie trwają zapisy do szkół ponadgimnazjalnych. 11,7 tys. młodych ludzi stoi przed wyborem ścieżki edukacyjnej na kolejne lata. Blisko 30% z tych, którzy już złożyli podania, aplikuje do szkół zawodowych.


Jest to o 2,2% więcej niż rok temu o tej samej porze, czyli 2 dni przed zakończeniem pierwszego etapu zapisów.

Szkoły zawodowe przygotowują młodzież do pracy jak i do podjęcia dalszego kształcenia na uczelniach. Każdy młody człowiek kończąc technikum ma już zawód, a więc szybciej może podjąć pracę, usamodzielnić się i jednocześnie kontynuować naukę w szkole wyższej. Młodzież w technikum ma również możliwość zdobycia odpowiednich certyfikatów, dzięki czemu jest bardziej konkurencyjna na rynku pracy.

Władze Warszawy dostosowują szkolnictwo zawodowe do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez ścisłą współpracę z pracodawcami i uczelniami, rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów, modernizację obiektów, pozyskiwanie środków unijnych na projekty zawodowe. – Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, w ciągu kilku ostatnich lat wprowadziliśmy naukę wielu nowych zawodów. Uruchomiliśmy także nowe szkoły – mówił Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydent m.st. Warszawy – Chcemy, aby młodzi ludzie mieli w Warszawie wybór kierunku rozwoju zawodowego. A dzięki systemowi doradztwa zawodowego, pomagamy im podjąć przemyślaną i satysfakcjonującą ich decyzję.

W stolicy od dwóch lat z powodzeniem działa Warszawski System Doradztwa Zawodowego, jedyny tego typu system w Polsce - nie tylko dla uczniów gimnazjum, ale również szkół ponadgimnazjalnych, a nawet podstawowych. Z badań, porad i zajęć dotyczących wyboru zawodu w tym roku szkolnym skorzystało ponad 18000 młodych ludzi.

Znajdź odpowiedź w Centrum Kształcenia Praktycznego
Gimnazjum i co dalej? To pytanie zadaje sobie dziś wielu młodych ludzi. Jednodniowe warsztaty z różnych zawodów w Centrum Kształcenia Praktycznego mogą im pomóc w podjęciu tej trudnej decyzji. Rocznie około 3000 gimnazjalistów przychodzi w trakcie dni otwartych oraz indywidualnie, aby w praktyce poznać, na czym polega dany zawód.

W Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 ponad 1200 uczniów z 18 szkół i placówek zdobywa umiejętności i kwalifikacje aż w 18 zawodach, od technika awionika (elektronika w samolotach), budownictwa, architektury krajobrazu, przez ekonomistę, informatyka, kucharza, cukiernika, po technika systemów i energetyki odnawialnej. Centrum prowadzi praktyki oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.

CKP z nową pracownią odnawialnych źródeł energii
Od kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie młodzieży kierunkiem Odnawialnych Źródeł Energii, jako nowym, ciekawym i opłacalnym zawodem. W pracowni będą możliwe ćwiczenia praktyczne, montażowe i pomiarowe związane z zawodem technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w obszarach energetyki odnawialnej: energia wiatru, energia słońca, energia biomasy, energia wody.

Druga nowa pracownia w Centrum przeznaczona jest do przygotowania do zawodu mechanik, mechatronik, informatyk oraz uzyskania specjalizacji M19 - operator obrabiarek skrawających. Należy on do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Pracownia wyposażona jest w obrabiarki sterowane numerycznie CNC (komputerowo), jak i w tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Mechatronika popularniejsza od ogólniaka
W Warszawie trwają teraz zapisy do szkół ponadgimnazjalnych. Do końca tego tygodnia gimnazjaliści muszą dokonać wyboru. Wszystkie informacje o zapisach do liceów i techników są na stronie: www.edukacja.warszawa.pl

W tym roku największym powodzeniem cieszy się Technikum Mechatroniczne nr 1 (2,13 osoby na jedno miejsce), na drugim miejscu jest IX LO im. Klementyny Hoffmanowej (2,10 osób na jedno miejsce). W pierwszej piętnastce najpopularniejszych szkół ponadgimnazjalnych na 6. miejscu jest Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku, a na 13. miejscu - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie. Do tych 15 szkół jest więcej niż jedna osoba na jedno miejsce.

Najpopularniejsze zawody w tegorocznych zapisach to: technik mechatronik (2,4 osób na jedno miejsce), mechanik lotniczy, informatyk, awionik, technik żywienia i usług gastronomicznych, elektroenergetyki i transportu szynowego, technik cyfrowych procesów graficznych oraz budownictwa.

W 2006 roku do pierwszych klas technikum chodziło 16,4% młodzieży, teraz – 28% (w liceach ogólnokształcących w 2006 roku - 75,5%, teraz: 68,2%). W 2012 r. 15734 uczniów kształciło się w technikach. W tym roku szkolnym to 16102 młodych ludzi uczęszcza do tego typu szkół.