Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Forum Spraw Społecznych Eurocities

opublikowany: poniedziałek, 21. października 2019 - 10:44, Konrad Klimczak

Od 22 do 24 października będzie obradować w Warszawie Forum Spraw Społecznych Eurocities. Jego uczestnicy skupią się na potrzebach mieszkańców będących w różnym wieku i na każdym etapie życia. Współorganizatorem Forum jest miasto stołeczne Warszawa.


Celem Forum Spraw Społecznych jest zachęcenie władz miast europejskich do poszukiwania nowych rozwiązań dla kwestii społecznych i współtworzenia innowacyjnych polityk na rzecz integracji społecznej i dobrostanu wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Nacisk kładziony jest na poprawę jakości życia grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych nierównością, w tym szczególnie dzieci, młodzieży i seniorów.

Uczestnicy Forum skupią się również na roli miast we wdrażaniu zasad Europejskiego Filaru Praw Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci, opieki zdrowotnej i długoterminowej oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podczas Forum zostanie przedstawionych 11 nowych deklaracji do poszczególnych, podstawowych zasad filaru w kategorii ochrona socjalna i integracja społeczna.

Ponadto podczas Forum Spraw Społecznych zostanie zaprezentowana nowa publikacjaMiasta zapewniające prawa społeczne - edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dziećmi w miastach”, która opisuje jakie działania na poziomie lokalnym są wdrażane w zakresie zasady 11. – opieka i wsparcie nad dziećmi.

W Forum Spraw Społecznych Eurocities weźmie udział około 150 uczestników z 50 miast europejskich w tym min. Amsterdamu, Banja Luki, Barcelony, Birmingham, Leeds, Poznania, Rygi, Utrechtu, Warszawy, Wiednia, Zagrzebia i innych.

Forum odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20), obrady będą się odbywały wyłącznie w języku angielskim.

Dziennikarzy zainteresowanych tematyką spotkań zapraszamy na otwarcie Forum w środę, 23 października, godz. 9.00 (aula na parterze, wejście główne do CNK, wejście na legitymacje prasową).

Pliki do ściągnięcia

  1. Program Forum (plik: draft_programme_-_social_affaris_forum_warsaw_22-24_october_2019.pdf, rozmiar pliku: 311.65 KB)