Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Elektryczne samochody dla Straży Miejskiej

opublikowany: piątek, 17. stycznia 2020 - 14:00, Magdalena Łań

W poniedziałek, 20 stycznia, o godz. 13.15 (dziedziniec ratusza przy pl. Bankowym 3/5) zapraszamy przedstawicieli mediów na uroczystość przekazania Ekopatrolowi Straży Miejskiej pięciu samochodów elektrycznych.


Samochody przekaże Rafał Trzaskowski, prezydenta m.st. Warszawy.

Ekopatrol Straży Miejskiej m.st Warszawy w tym roku będzie obchodził 20-lecie istnienia. Obecnie działa w strukturze Oddziału Ochrony Środowiska. Pracujący w nim funkcjonariusze zapobiegają między innymi bezdomności zwierząt oraz przeciwdziałają zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z pozostawieniem zwierząt domowych bez opieki. Udzielają też pomocy zwierzętom chorym, rannym, dzikim, egzotycznym, wolno żyjącym. W trakcie wykonywania codziennych zadań funkcjonariusze z Referatu ds. Ekologicznych wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt.

Realizacja tych zadań jest uzależniona od możliwości korzystania ze specjalistycznego sprzętu, w tym ze sprawnego transportu umożliwiającego szybkie podjęcie interwencji.
Zakup samochodów marki renault kangoo ZE został sfinansowany z budżetu m.st. Warszawy.