Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Eksperci obalają 10 mitów na temat powietrza w Warszawie - Strona 2

Warszawa konsekwentnie walczy z zanieczyszczeniami powietrza
Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: energia, transport oraz zieleń. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej czy rozwój infrastruktury rowerowej. Część z tych pieniędzy przeznaczona jest także na dopłaty do inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Wciąż trwa nabór wniosków. Warszawiacy mogą również liczyć na dofinasowanie instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Systematycznie prowadzone jest również zazielenianie stolicy. Pomaga w tym m.in. projekt #ZieloneUlice Warszawy, który wkroczył właśnie w fazę konsultacji z mieszkańcami.

Obiektywnym wskaźnikiem tych pozytywnych zmian jest obwieszczenie Ministra Środowiska z wykazem miast i wartością wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5. Wartość tego wskaźnika w 2016 r. dla Warszawy to 22 μg/m3, a został on obliczony na podstawie stężeń z lat 2014-2016. Oznacza to, że jakość powietrza kolejny rok z rzędu się poprawiła. W roku 2012 było to 26,6 μg/m3 PM 2,5, w 2013 – 25 μg/m3 PM 2,5, w 2014 – 24 μg/m3 PM2,5, a dwa lata temu – 23 μg/m3 PM2,5.

Pliki do ściągnięcia

  1. Dziesięć mitów dotyczących powietrza w Warszawie (plik: dziesiec_mitow_dotyczacych_powietrza_w_warszawie.pdf, rozmiar pliku: 308.22 KB)