Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Edukacja architektoniczna

opublikowany: czwartek, 13. czerwca 2019 - 12:49, Konrad Klimczak

W piątek, 14 czerwca w pawilonie Zodiak odbędzie się Konferencja Architektoniczna EduAkcja Warszawy. Wydarzenie zostanie połączone z finałem miejskiego konkursu „Na najlepsze warszawskie przedszkolne i szkolne przestrzenie uczenia się”.


Konferencja ma na celu wymianę doświadczenia na temat dobrych praktyk z zakresu edukacji architektonicznej.  Najważniejszym punktem programu jest finał konkursu „Na najlepsze warszawskie przedszkolne i szkolne przestrzenie uczenia się”. Celem IV edycji konkursu realizowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności.

Chcemy inspirować do zmian wspomagających proces uczenia się i sprzyjających rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych – mówi Marlena Happach, architekt miasta i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.  – Ten konkurs pokazuje, jak wiele pozytywnych inspiracji i zmian pojawia się w myśleniu o przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Widzimy także jak wiele zostało jeszcze do zrobienia, by przestrzenie edukacyjne lepiej uwrażliwiały dzieci i młodzież na dobrze zaprojektowane budynki, wnętrza i przestrzeń.

W programie konferencji znalazły się również prezentacje dotyczące bieżących działań edukacyjnych zarówno w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury, jak i w takich instytucjach jak Narodowe Centrum Kultury. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z projektowaniem szkolnych przestrzeni 3D, a także po raz pierwszy skonsultować środowiskowo nowopowstające standardy dla budynków oświatowych.

Projekt „Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół i przedszkoli w m.st. Warszawa” ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do nauki uczniom poprzez podniesienie jakości i funkcjonalność architektury nowobudowanych obiektów i realizowany jest przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz z Biurem Edukacji.

Dokument wypracowywany jest we współpracy z dyrektorami szkół czy przedstawicielami organizacji pozarządowych, a czuwa nad nim pracownia architektoniczna WWAA. Piątkowe spotkanie będzie miało charakter konsultacyjno-warsztatowy i rozpocznie etap dyskusji nad dokumentem.

Konferencja odbywa się po raz drugi i wpisuje się Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, który jest jedynym w Polsce wspólnym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne zajmujące się edukacją kulturalną. Łączy zasoby, które mają instytucje artystyczne i instytucje animacji kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja: https://konferencjaarchitektoniczna.evenea.pl/

Pliki do ściągnięcia

  1. Konferencja Architektoniczna EduAkcja Warszawy - program (plik: program.pdf, rozmiar pliku: 188.1 KB)