Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dzień Europy w Paryżu

opublikowany: środa, 16. maja 2018 - 10:13, Konrad Klimczak
Anne Hidalgo, mer Paryża i Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy Anne Hidalgo, mer Paryża i Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy

W sobotę, 12 maja w Paryżu, w ramach obchodów Dnia Europy, odbyła się konferencja samorządowców z Francji i wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej nt. dobrych praktyk w zakresie integracji europejskiej. Warszawę reprezentowała prezydent stolicy.


Uczestnicy konferencji mieli okazję wymienić się poglądami na temat lokalnego wymiaru i konsekwencji obywatelstwa europejskiego oraz znaczenia partycypacji dla całego procesu integracji europejskiej.

Społeczności lokalne odgrywają fundamentalną rolę w procesie integracji europejskiej. Przez promowanie postaw obywatelskich, wpieranie partycypacji i upowszechnianie demokracji lokalnej, wspólnoty, w których na co dzień żyjemy i pracujemy, zyskują na wartości, uczą się, czym jest dojrzewanie do kompromisu, transparentność i dialog społeczny. Te składniki definiują zjednoczoną Europę powiedziała podczas spotkania Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Konferencję zorganizowało miasto Paryż we współpracy z francuskim stowarzyszeniem burmistrzów i przewodniczących międzymunicypalnych (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité) i Francuskim Stowarzyszeniem Rady Gmin i Regionów Europey (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe).

Warszawiacy o Unii Europejskiej

64 proc. mieszkańców stolicy uważa, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest czymś dobrym, a 57 proc. dostrzega osobiste korzyści wynikające z członkostwa. Wśród nich, wymieniane były przede wszystkim swoboda przemieszczania się i podróżowania oraz korzyści płynące z funduszy unijnych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w listopadzie ubiegłego roku w ramach Barometru Warszawskiego.

67 proc. badanych uważa, że Warszawa korzysta z członkostwa Polski w UE. Budowa metra, dofinansowanie miejskich inwestycji to projekty, o których warszawiacy wiedzą, że zostały lub są obecnie realizowane z funduszy europejskich. 

Badanie pokazało również, że warszawiacy są spragnieni większej wiedzy na temat Unii Europejskiej. Aż 86 proc. badanych oczekuje od miasta organizowania spotkań, debat, warsztatów i kampanii informacyjnych na temat wspólnoty.

Badanie zrealizowano techniką CAPI na reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej (N=1100). Zostało ono przeprowadzone w listopad 2017 r. Wykonawcą badania było konsorcjum firm Danae Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.