Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Działa mobilna łaźnia dla osób bezdomnych

opublikowany: środa, 24. maja 2017 - 15:08, Magdalena Łań
R.Motyl fot. R.Motyl
Działa mobilna łaźnia dla osób bezdomnych.

24 maja została otwarta pierwsza w Warszawie modułowa łaźnia mobilna dla osób bezdomnych. Będzie ona funkcjonować kolejno w trzech różnych lokalizacjach (obecnie przy ul. Wenedów). Łaźnię na zlecenie m.st.Warszawy prowadzić będzie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.


– Rada Miasta przeznaczyła znaczne środki, bo aż 1 milion złotych, na realizację tego projektu. Mam nadzieję, że spotka się on z życzliwym przyjęciem ze strony osób bezdomnych, ale również mieszkańców. Wspólnie musimy rozwiązywać problemy, z którymi borykają się najbardziej potrzebujący warszawiacy – mówi Aleksandra Scheybal-Rostek, radna m.st. Warszawy, inicjatorka projektu.

Łaźnia składa się z modułów zapewniających możliwość skorzystania z toalety, umycia się pod prysznicem, wymiany bielizny. Jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się dostęp do usług sanitarnych dla osób wykluczonych społecznie.

Bezpośrednie prowadzenie łaźni, w wyniku otwartego konkursu ofert zorganizowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zostało zlecone Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zgodnie z zawartą umową Warszawa pokrywa blisko 86% procent kosztów, jakie poniesie Caritas udzielając dotacji w wysokości 189 308 zł.

Zakłada się, że łaźnia będzie mogła przyjąć dziennie około 60 osób, kobiet i mężczyzn, dla których wydzielono osobne pomieszczenia sanitarne. Łaźnia zapewni usługi także osobom o szczególnych potrzebach higienicznych. Poza możliwością skorzystania z kąpieli, zapewni przybory do golenia, wymianę bielizny oraz odzieży, a pracownicy łaźni udzielą informacji o możliwościach uzyskania dodatkowej pomocy w innych placówkach i instytucjach. Osoby bezdomne będą mogły korzystać z usług fryzjerskich.

– Projekt ten udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu osób. Usługa ta w sposób bardzo mocny podnosi godność osób bezdomnych. Każdy z nas, niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajduje, powinien mieć zapewnione minimum komfortu przebywania w przestrzeni naszego miasta, a ten komfort jest zapewniony przez miasto za pomocą różnych rozwiązań – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydent m.st. Warszawy.

W m.st. Warszawa w dniu ogólnopolskiego badania osób bezdomnych przeprowadzonego 8/9 lutego 2017 r. przebywało ponad 2700 osób bezdomnych. Miasto zapewnia tym osobom 1438 miejsc w placówkach noclegowych dotując prowadzące je organizacje pozarządowe. Znaczna liczba osób bezdomnych przebywa w placówkach czasowego przebywania  (m.in. szpitale, ośrodki interwencji kryzysowej). Jednakże około 25% deklaruje, że przebywa w przestrzeni publicznej.

Dla tych osób szczególnie istotna jest możliwość skorzystania z pomocy niskoprogowej pozwalającej bez zbędnych formalności otrzymać posiłek (jadłodajnie), pomoc rzeczową (magazyny), poradę (punkty poradnictwa) Z osobami w przestrzeni publicznej pracują również w 15 dzielnicach organizacje streetworkerskie. Miasto również dofinansowuje działalność łaźni Caritas Archidiecezji Warszawskiej (przy ul. Żytniej 1A), która jest w stanie przyjąć dziennie kilkadziesiąt osób. 

Warszawa pomaga osobom bezdomnym
Przypomnijmy, stołeczny ratusz przeznacza na pomoc osobom bezdomnym blisko 11 milionów złotych. Warszawa dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie. 6 organizacji pozarządowych realizowało pilotażowy projekt - streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach. Zwiększyła się również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych (ponad 70 miejsc).