Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Duża ustawa reprywatyzacyjna jest potrzebna

opublikowany: wtorek, 13. lutego 2018 - 15:32, Konrad Klimczak
Konferencja prasowa z udziałem wiceprezydenta Witolda Pahla i Magdaleny Młochowskiej, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów lokatorów Konferencja prasowa z udziałem wiceprezydenta Witolda Pahla i Magdaleny Młochowskiej, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów lokatorów

Warszawa chce jak najszybszego uchwalenia dużej ustawy reprywatyzacyjnej i przypomina o projekcie, który został złożony do Sejmu we wrześniu 2016 r.


Prace nad rządowym projektem ustawy reprywatyzacyjnej zostały wstrzymane, a projekt złożony przez PO we wrześniu 2016 r. nigdy nie był procedowany. We wtorek, 13 lutego, na konferencji prasowej w ratuszu stanowisko w tej sprawie przedstawił Witold Pahl, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.  

- Apeluję do premiera Mateusza Morawieckiego o przywrócenie prac nad dużą ustawą reprywatyzacyjną. Był czas na zorganizowanie igrzysk w postaci komisji weryfikacyjnej, a nie znaleziono środków, by pomóc ludziom – powiedział wiceprezydent.

W polskim prawie nadal brakuje zapisów dotyczących wypłaty rekompensat za utracony majątek, ochrony lokatorów objętych decyzjami reprywatyzacyjnymi i zakazu wydawania budynków, w których są mieszkania komunalne. Kwestie te powinna jak najszybciej uregulować tzw. duża ustawa reprywatyzacyjna.

Mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy) weszła w życie 17 września 2016 r. Wprowadziła m.in. zapisy dotyczące sprzedaży praw i roszczeń dekretowych, ustanawiania kuratorów, możliwości zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów” oraz odmowy zwrotów nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne takich jak szkoły, przedszkola czy domy opieki.

O działaniach miasta podjętych na podstawie małej ustawy reprywatyzacyjnej można przeczytać na stronie - http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/odzyskujemy-blisko-60-nieruchomo-ci-ma-ustawa-dzia