Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

opublikowany: środa, 11. grudnia 2019 - 17:11, Dominika Wiśniewska

W czwartek, 12 grudnia, o godz. 9.30 (PKiN, piętro IV, przed Salą Warszawską, wejście od ul. Marszałkowskiej) zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy dotyczący stanowiska Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne.


W spotkaniu udział weźmie Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, Daniel Putkiewicz, burmistrz Piaseczna i Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zamiast usprawnić system gospodarowania odpadami komunalnymi - doprowadziła do chaosu legislacyjnego i przyczyniła się do lawinowego wzrostu cen. Uderza to bezpośrednio w mieszkańców, ponieważ to oni zmuszeni są ponosić koszty zmian prawnych wprowadzanych przez rząd.