Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dom Towarowy Braci Jabłkowskich – fasada taka, jak przed wojną

opublikowany: wtorek, 20. lutego 2018 - 10:48, Magdalena Łań
Dom Towarowy Braci Jabłkowskich – fasada taka, jak przed wojną. Fot. A.Bojanowska fot. Dom Towarowy Braci Jabłkowskich – fasada taka, jak przed wojną. Fot. A.Bojanowska

Budynek przy ul. Brackiej 25, kiedyś największy dom towarowy w Europie Środkowej, odzyskał swój pierwotny wygląd z czasów największego rozkwitu. Fasada budynku została wyremontowana przy udziale środków dotacyjnych samorządu warszawskiego w wysokości 290 tys. złotych.


Gmach był szary
Elewacja budynku w wyniku powojennych remontów utraciła swój pierwotny charakter. Brunatno-ugrowa kolorystka zniekształciła wizualny odbiór, a wtórne tynki zasłoniły fakturę historycznych wypraw. Na podstawie analizy przedwojennych fotografii ustalono, że elewacja była wykończona karbowaną strukturą przypominającą rodzaj tynku kamieniarskiego.

Badania stratygraficzne przeprowadzone na fasadzie potwierdziły ślady dawnej struktury, którą zniszczono w trakcie kolejnych remontów budynku. Pod wtórnymi warstwami, znaleziono fragmenty tynku barwionego w masie na kolor szary, o fakturze nakłuwanej, przypominającą fakturę tynku kamieniarskiego, który wiernie odtworzono na fasadzie.
Ponadto, w trakcie prac remontowanych odkryto obecność miki w tynkach, co również zostało uwzględnione przez wykonawcę prac konserwatorskich.

Żabki i ślimaki na fasadzie
Sztukatorskie elementy dekoracyjne na fasadzie w postaci głów kobiecych, czy żabek oraz ślimaków zostały poddane konserwacji. Renowacją objęto również elementy metaloplastyki tj. lampiony, zadaszenie nad wejściem głównym i karta.

Na wiosnę spacery
Na wiosnę ponownie ruszy cykl spotkań przygotowanych przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i właścicieli obiektów pt. „Warszawskie konserwacje”. Ich remonty były możliwe dzięki dotacjom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, na które miasto st. Warszawa w 2017 roku przyznało ponad 19 mln zł.