Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli

opublikowany: piątek, 17. września 2010 - 13:55, Robert Trzaska

Akademia Leona Koźmińskiego wraz z Urzędem m. st. Warszawa uruchamia studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką oświatową. Adresatami studiów są dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub osoby przygotowujące się do pełnienia tej funkcji.


Studia w 100 procentach są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji z zakresu zarządzania szkołą, a w szczególności: podniesienie kwalifikacji w obszarze zarządzania i finansowania, wzmocnienie potencjału osobistego, jak również zwiększenie umiejętności w zakresie prawnych, kulturowych i społeczno-gospodarczych aspektów zarządzania placówką oświatową.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie wyższego wykształcenia, zatrudnienie w szkole, dla której organem prowadzącym jest Miasto St. Warszawa, oraz ukończenie 45 roku życia.

Pierwsza edycja studiów rozpoczyna się w październiku, a druga w listopadzie 2010. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w weekendy raz lub dwa razy w miesiącu.

Termin składania dokumentów mija 20 września 2010. W tym dniu o godz. 15:00 w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57, odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Oprócz uzyskania szczegółowych informacji można będzie również złożyć wymagane dokumenty.

Program studiów ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ powstał w oparciu o wyniki badań, które w 2008 roku przeprowadziło Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych wśród dyrektorów placówek oświatowych w Warszawie, a także w oparciu o ankiety 245 dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto St. Warszawa. Uczestnicy badań wypowiadali się na temat uzupełnienia swoich kwalifikacji oraz określali potrzeby szkoleniowe. Na tej podstawie został opracowany zakres tematyczny studiów i specjalny program.

Kontakt:
Jan Piorunek
Telefon: 22 443 12 22
E-mail: jpiorunek@um.warszawa.pl

Aneta Małkowska
Telefon: 22 519 21 92
E-mail: anetam@kozminski.edu.pl