Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dodatkowa bonifikata dla mieszkańców

opublikowany: piątek, 20. marca 2020 - 10:59, Magdalena Łań
Warszawa wspiera mieszkańców Warszawa wspiera mieszkańców

Trwa przekształcanie warszawskich gruntów. Właściciele lokali lub budynków jednorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe otrzymali właśnie dodatkową 98- i 99-proc. bonifikatę od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 r. 19 marca uchwałę w tej sprawie podjęła Rada m.st. Warszawy.


- Przekształciliśmy już 88 proc. gruntów, wydając kilkaset tysięcy dokumentów. Niestety część osób nie dopilnowała formalności i nie zgłosiła nam w terminie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą. A do części mieszkańców nie trafiły jeszcze informacje o jej wysokości. Nie chcieliśmy by warszawiacy na tym stracili, dlatego wprowadziliśmy dodatkowe bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 rok – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Przypomnijmy. Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata przekształceniowa jest wnoszona przez okres 20 lat. Samorządy mogły udzielić, na podstawie uchwały rady, bonifikaty od tej opłaty. Warszawianki i warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę – jeśli wpłacą kwotę jednorazowo. Następnie stołeczni radni rozszerzyli jej zakres również o garaże i miejsca postojowe, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.  

Roczna ze zniżką
Mieszkańcy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed 30 listopada 2019 r., zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. powinni już zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą i zapłacić należność do końca lutego br. Terminy na zgłoszenie i zapłatę minęły również dla części osób, które otrzymały zaświadczenia po 30 listopada ubiegłego roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy opłatę przekształceniową za 2019 rok wnosi się do 29 lutego 2020 r. a pozostałe opłaty do dnia 31 marca każdego roku (co wynika z art. 7 ust. 5).
Osoby, które tego nie zrobiły powinny wnieść pełną opłatę przekształceniową za rok 2019 i 2020 (w wysokości opłaty rocznej). A 99- lub 98 proc. bonifikata zostanie naliczona za pozostały okres 19 lub 18 lat.

W czwartek, 19 marca radni przyznali osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym 98% bonifikatę od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019 i 2020 rok. A 99 proc. osobom i spółdzielniom, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego oraz osobom, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy. Powyższe bonifikaty obejmują również opłaty wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

- Przyjęte właśnie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na skorzystanie z ulgi w pełnym zakresie, bez konieczności uiszczenia w całości rocznej opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 r. Osoby, które musiałby teraz wpłacić 500 zł zapłacą tylko 10 lub 5 zł.  A w związku z zagrożeniem epidemicznym apeluję o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną – dodaje prezydent.

Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do mieszkańców trafiły już dokumenty dotyczące 88 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.

Zaświadczenia dla części z pozostałych nieruchomości zostaną wydane w późniejszym terminie – m.in. ze względu na konieczność zlecenia i sporządzenia operatów szacunkowych (dotyczy to przede wszystkim domów jednorodzinnych, dla których w dniu przekształcenia nie obowiązywała opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego).
Uchwała wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.