Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dla mediów

20. maja 2010 - 19:29
Wały przeciwpowodziowe - apel
Władze Miasta apelują o nie wjeżdżanie prywatnymi pojazdami i nie wchodzenie na wały przeciwpowodziowe. Rosnący poziom wody może stanowić zagrożenie dla osób, które będą chciały obserwować Wisłę. Pojazdy mogą natomiast naruszyć strukturę wałów.
20. maja 2010 - 18:55
Wprowadzenie alarmu przeciwpowodziowego
Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy: Prezydent m.st. Warszawy informuje o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego na terenie m.st. Warszawy. Alarm wprowadza się od godziny 14.00 dnia dzisiejszego (20 maja 2010r.).
20. maja 2010 - 16:08
Umowa na przebudowę ul. Wybrzeża Szczecińskiego podpisana
20 maja, podpisana została umowa między m.st. Warszawą a Ministerstwem Sportu i Turystyki dotycząca przebudowy ul. Wybrzeże Szczecińskie, na odcinku od wiaduktu kolejowego do Mostu Poniatowskiego. Podpisali ją minister Sportu i Turystyki Adam Giersz oraz wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.
20. maja 2010 - 12:47
Warszawa przygotowuje się do nadejścia wysokiej fali
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wizytowała dzisiaj najniższy odcinek wałów wzdłuż Wisły. Rejon na wysokości ogrodu zoologicznego oraz basenów nadwiślańskich jest dodatkowo podwyższany workami z piaskiem. Zaporę na wysokość około metra układa straż pożarna
19. maja 2010 - 17:48
Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
Prezydent m.st. Warszawy wykonując zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2010 roku wprowadziła w dniu 19 maja 2010 roku, od godziny 14.00, pogotowie przeciwpowodziowe na terenie m.st. Warszawy.
19. maja 2010 - 17:34
Pierwszy Festiwal Polskich Filmów w Madrycie
W dniach 19 - 23 maja 2010 r. odbędzie się pierwszy Festiwal Polskich Filmów w Madrycie. Idea powstania cyklicznego festiwalu jest wynikiem dużego zainteresowania polskim kinem.
19. maja 2010 - 17:33
Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie
W czwartek, 20 maja, o godz. 12.00, w stołecznym ratuszu (pl. Bankowy 3/5, sala 131) podpisana zostanie umowa między m.st. Warszawą a Ministerstwem Sportu i Turystyki na przebudowę ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od wiaduktu kolejowego do mostu Poniatowskiego.
19. maja 2010 - 17:32
Bezpłatne przejazdy dla osób niepełnosprawnych na uroczystości beatyfikacyjne
W związku z uroczystościami beatyfikacyjnymi ks. Jerzego Popiełuszki, które odbędą się w niedzielę, 6 czerwca, na pl. Piłsudskiego informujemy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich....
19. maja 2010 - 12:43
Wawek zachęca do bycia ekologicznym
Rozpoczęła się realizacja drugiego etapu kampanii edukacyjno-informacyjnej "Chrońmy klimat w Warszawie!", w ramach którego 18 roll-upów z ekologicznym przesłaniem trafi do wszystkich warszawskich urzędów dzielnic.
19. maja 2010 - 12:39
Stypendia na II połowę roku 2010 przyznane!
W środe, 19 maja 2010 r., Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie w sprawie przyznania półrocznych stypendiów w drugim półroczu 2010 roku dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m.st. Warszawy.