Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Debata o warszawskiej rodzinie

opublikowany: poniedziałek, 16. września 2013 - 17:24, Magdalena Łań
Debatę otworzył W. Paszyński, wiceprezydent Warszawy. Fot. R. Motyl fot. Debatę otworzył W. Paszyński, wiceprezydent Warszawy. Fot. R. Motyl

Drugie spotkanie z cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” dotyczyło polityki rodzinnej w stolicy. Tematem były działania podejmowane systematycznie przez miasto na rzecz wszystkich warszawskich rodzin z dziećmi oraz założenia projektu uchwały dotyczącej programu „Warszawska Karta Rodziny”.


W debacie uczestniczyli mieszkańcy, organizacje pozarządowe, warszawskie kluby dla rodzin, radni oraz przedstawiciele samorządu warszawskiego. Przedstawiony projekt uchwały Programu Warszawskiej Karty Rodziny spotkał się z pozytywnym odbiorem uczestników debaty. Jako główne kierunki rozwoju wskazano m.in. wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez jeszcze silniejszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, lepszy dostęp do informacji - zintegrowanie informacji dotyczących działań na rzecz rodzin, a także rozwijanie oferty spędzania wolnego czasu rodzin z dziećmi.

Debaty „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” są istotnym narzędziem środowiskowej i społecznej konsultacji mającej powstać nowej długookresowej strategii m.st. Warszawy. Debaty obejmują jak najszersze spektrum zagadnień, które są współczesnymi wyzwaniami rozwoju metropolii. Cały cykl ma pomóc w odpowiednim ułożeniu procesu partycypacji społecznej, jak również w przygotowaniu założeń do mapowania priorytetów i celów operacyjnych w nowym dokumencie strategicznym.

 

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” zakłada realizację następujących spotkań:

10 września - Budżet partycypacyjny w Warszawie – jak współtworzyć budżet obywatelski wraz z mieszkańcami? (podsumowanie)
16 września - Polityka rodzinna - jak tworzyć warunki dla rodzin z dziećmi?
20 września - W którą stronę zmierzają miasta na świecie? Jak wykorzystać miejską przestrzeń do inspiracji/innowacji/kreacji? - TEDxCity 2.0 (podsumowanie)
25 września - Rewitalizacja - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? (podsumowanie)
1 października - Warszawa obywatelska - jak budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie?
8 października - Tożsamość Warszawy - jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać? (podsumowanie)
22 października - Raport z realizacji strategii rozwoju Warszawy - w jakim jesteśmy miejscu? (podsumowanie)
29 października - Wpłyń na Wisłę - przyjdź na brzeg (podsumowanie)
6 listopada - Ludzki wymiar miasta - jakie powinno być miasto dla ludzi?
14 listopada - Jak rozmawiac o zieleni?
19 listopada - Skojarz z Warszawą, dodaj do ulubionych! Kontynuacja debaty o tożsamości stolicy (podsumowanie)
28 listopada - Czy Warszawa może stać się „co-working hot spot? w ramach Warszawskich Dni Przestrzeni Twórczej Współpracy
- Przestrzeń miejska – 10 miejsc, które chciałabym/chciałbym zmienić w Warszawie (data debaty zostanie podana w późniejszym terminie)

List Prezydent m.st. Warszawy do organizacji pozarządowych