Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Debata o rewitalizacji

opublikowany: piątek, 27. września 2013 - 16:11, Rafał Motyl
Debatę rozpoczęła Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, fot. R.Motyl fot. Debatę rozpoczęła Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, fot. R.Motyl

Trwa cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy pochylili się nad tematem rewitalizacji. Warszawiacy rozmawiali o dotychczasowych efektach oraz przyszłych założenia rewitalizacji na terenie stolicy.


W debacie uczestniczyli mieszkańcy, organizacje pozarządowe, koordynatorzy ds. rewitalizacji w dzielnicach, radni oraz przedstawiciele samorządu warszawskiego. Współorganizatorami spotkania były Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego oraz Forum Rewitalizacji. Przedstawione zostały m.in. działania prowadzone w ramach kończącego się Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013.

Debatę rozpoczęła p. Hanna Gronkiewicz–Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, która w swoim wystąpieniu podsumowała dotychczasowe działania rewitalizacyjne Miasta w tym obszarze: -W latach 2005 - 2012 przeznaczyliśmy już 241 mln zł na działania mające na celu przywrócenie dawnej świetności zdegradowanym obszarom. Kolejne 128 mln zostanie wydane na dokończenie rozpoczętych projektów. Uzyskaliśmy również dofinansowanie unijne na kwotę 62 mln zł.

Pani Prezydent podkreśliła również konieczność zintensyfikowania prac nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 oraz fakt, że udany proces rewitalizacji wymaga konsekwentnej, zintegrowanej i długoletniej polityki miejskiej. -Działania rewitalizacyjne w tym obszarze są priorytetem dla Miasta na lata 2014-2020 – zakończyła swoje przemówienie Pani Prezydent.

Kolejnymi prelegentami debaty byli:
• dr hab. Krzysztof Skalski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie odnowy miast, rewitalizacji starych dzielnic miejskich i urbanistyki operacyjnej. Przygotowywał studia dla wielu programów rewitalizacji za granicą i koordynował próby krajowe. Prelegent przybliżył zagadnienie rewitalizacji w kontekście działań rewitalizacyjnych w m.st. Warszawa,
• Marek Goluch, zastępca dyrektora stołecznego Biura Polityki Lokalowej, który przedstawił doświadczenia z realizacji dotychczasowego Programu Rewitalizacji w Warszawie.
• dr Aleksandra Jadach-Sepioło, przedstawicielka podmiotu, który wykonywał ewaluację wspierającą proces zarządzania Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy. Prelegentka przedstawiła w swoim wystąpieniu wnioski i rekomendacje z tego procesu.
• Anna Wernikowska, naczelnik Wydziału Rewitalizacji w Biurze Polityki Lokalowej, która zaprezentowała kryteria wyboru obszarów do rewitalizacji,
• oraz Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, który zaprezentował koncepcję polityki rewitalizacyjnej na lata 2014 – 2020. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że debata jest początkiem rozważań na temat rewitalizacji – w najbliższym czasie w każdej z dzielnic odbędą się spotkania, podczas których mieszkańcy będą mogli włączyć się w proces tworzenia nowego programu rewitalizacji.

 

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” zakłada realizację następujących spotkań:

10 września - Budżet partycypacyjny w Warszawie – jak współtworzyć budżet obywatelski wraz z mieszkańcami? (podsumowanie)
16 września - Polityka rodzinna - jak tworzyć warunki dla rodzin z dziećmi?
20 września - W którą stronę zmierzają miasta na świecie? Jak wykorzystać miejską przestrzeń do inspiracji/innowacji/kreacji? - TEDxCity 2.0 (podsumowanie)
25 września - Rewitalizacja - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? (podsumowanie)
1 października - Warszawa obywatelska - jak budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie?
8 października - Tożsamość Warszawy - jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać? (podsumowanie)
22 października - Raport z realizacji strategii rozwoju Warszawy - w jakim jesteśmy miejscu? (podsumowanie)
29 października - Wpłyń na Wisłę - przyjdź na brzeg (podsumowanie)
6 listopada - Ludzki wymiar miasta - jakie powinno być miasto dla ludzi?
14 listopada - Jak rozmawiac o zieleni?
19 listopada - Skojarz z Warszawą, dodaj do ulubionych! Kontynuacja debaty o tożsamości stolicy (podsumowanie)
28 listopada - Czy Warszawa może stać się „co-working hot spot? w ramach Warszawskich Dni Przestrzeni Twórczej Współpracy
- Przestrzeń miejska – 10 miejsc, które chciałabym/chciałbym zmienić w Warszawie (data debaty zostanie podana w późniejszym terminie)

List Prezydent m.st. Warszawy do organizacji pozarządowych