Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Czy warto innym pomagać? Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki

opublikowany: poniedziałek, 16. kwietnia 2018 - 15:55, Konrad Klimczak
Uczniowie ze szkoły przy Żelaznej rozmawiają o Krasnogoriwce fot. Uczniowie ze szkoły przy Żelaznej rozmawiają o Krasnogoriwce

Młodzież ze stołecznych szkół przyłączyła się do pomocy organizowanej na rzecz ich rówieśników z ukraińskiego miasta położonego w strefie konfliktu. Zbiórka funduszy, dzięki którym poprawią się warunki nauki w jedynej szkole w Krasnogoriwce, trwa do 20 kwietnia.


„Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki" to akcja prowadzona przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, wspierana przez Miasto Stołeczne Warszawę. W szkołach do 20 kwietnia uczniowie prowadzą zbiórkę funduszy, które zostaną przeznaczone na pomoc dla ich rówieśników w Krasnogoriwce.

- Samorząd warszawski pomaga uczniom i szkołom z miejsc, które dotknęły wojny. W ciągu ostatnich 11 lat gościliśmy dzieci z Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Syrii - mówi Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji rady m.st. Warszawy i dodaje - Nasza młodzież również bardzo aktywnie włącza się w akcje pomocowe.

- Warszawa jest otwarta, różnorodna. W szkołach realizujemy projekty z zakresu edukacji międzykulturowej. Opracowujemy i udostępniamy nauczycielom materiały metodyczne, między innymi dotyczące pracy z uczniami cudzoziemskimi, czy aktywizowania młodzieży do działań społecznych - mówi Joanna Gospodarczyk, dyrektorka Biura Edukacji.

- Chcemy pomóc. Czujemy, że tak trzeba. Każdy ma prawo do życia i nauki w normalnych warunkach - mówią uczniowie ze szkoły przy ul. Żelaznej. 

Krasnogoriwka to miasto położone w strefie wojny toczącej się na wschodzie Ukrainy, 20 km od okupowanego przez separatystów Doniecka. W tej szkole, na dwie zmiany, uczy się ponad 400 uczniów. Wojna w Krasnogoriwce oznacza codzienne zagrożenie ostrzałem. Uczniowie często chronią się w piwnicach budynku szkoły, który jest uszkodzony. Brakuje wody, kanalizacji i ogrzewania. Zebrane przez warszawskich uczniów fundusze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla ich rówieśników z Krasnogoriwki: śpiworów, kocy termicznych, apteczek, latarek, termosów, pomocy dydaktycznych. Pieniądze zbierane są do puszek w szkołach, można również dokonać wpłaty na konto Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. - To kolejny projekt pomocowy. Przeprowadziliśmy na Ukrainie remonty szkół w obwodzie ługańskim oraz zorganizowaliśmy kolonie dla dzieci w Romaszce. W ramach projektu, współfinansowanego przez

Fundację Solidarności Międzynarodowej, zostały wymienione okna i drzwi w 10 najbardziej zniszczonych placówkach z terenów wiejskich, a 20 ośrodków edukacyjnych dostało niezbędne meble, sprzęt komputerowy i przybory szkolne - mówią Weronika Regosz i Aleksandra Hynek z fundacji PCPM.

WCIES - miejsce dedykowane nauczycielom

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej działa od 2008 r. To jedyna tego typu placówka w Polsce, bo wszystkie szkolenia, warsztaty, materiały i pomoce dydaktyczne są bezpłatne dla uczestników. W minionym roku szkolnym ponad 29 tys. nauczycieli, rodziców i pracowników socjalnych skorzystało ze szkoleń, warsztatów, porad, a ponad 5000 nauczycieli miało szkolenia z nowej podstawy programowej obowiązującej od września w szkołach podstawowych. WCiES opracowuje i udostępnia nauczycielom materiały metodyczne, między innymi dotyczące pracy z uczniem cudzoziemskim, edukacji o prawach człowieka, edukacji antydyskryminacyjnej, wychowania, obywatelskiej, w tym dotyczące konfliktu w Syrii, budżetu partycypacyjnego, aktywizowania uczniów do działań społecznych, wykorzystania filmu w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W przypadku akcji „Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki" nauczyciele również mogą skorzystać z przygotowanych scenariuszy lekcji, wprowadzających do sytuacji na Ukrainie.

Warszawa stawia na edukację wielokulturową

W ramach projektu „Młodzi obywatele Warszawy" szkoły realizują programy wychowawcze mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów w różnych środowiskach, wykształcenie postawy tolerancji oraz otwartości. Natomiast, projekt „Młodzi warszawiacy innym mieszkańcom" służy integracji dzieci cudzoziemskich, uchodźców i z mniejszości narodowych. W ciągu 11 lat na projekty rozwijające postawy otwartości, poszanowania demokracji, przeciwdziałające ksenofobii, rasizmowi, nietolerancji i budujące przestrzeń dialogu, Warszawa przeznaczyła 2,3 min zł. W tym roku szkolnym to 600 tys. zł. W lutym i marcu trwała kampania dedykowana wszystkim mieszkańcom - „Warszawiacy się nie boją", która była odpowiedzią na narastającą falę nieufności wobec cudzoziemców w Polsce, szczególnie wobec uchodźców, przejawiającą się wzrostem aktów agresji.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Fundacja niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie - wspiera uchodźców syryjskich przebywających w Libanie, ośrodki zdrowia w Ugandzie i Centrum dożywiania w Sudanie Południowym oraz realizuje programy rozwojowe w Kenii, Palestynie i Gruzji.