Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Budujemy stację referencyjną na Pradze-Południe

opublikowany: piątek, 7. sierpnia 2020 - 13:42, Dominika Wołk
R. Paprzycka fot. R. Paprzycka
Stacja referencyjna przy ul. Grochowskiej monitorująca jakość powietrza

Przy ul. Grochowskiej, na wysokości ul. Kickiego, pojawiła się referencyjna stacja monitoringu jakości powietrza. Urządzenie zlokalizowane przy ruchliwej ulicy będzie mierzyć stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz tlenków azotu.


Wyniki będą dostępne już jesienią, na stronie Warszawskiego Indeksu Powietrza, po zakończeniu testów.

W ramach rozbudowy warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza stolica planuje uruchomienie dwóch nowych stacji referencyjnych w mieście – jedną już działającą w trybie testowym na Pradze-Południe, drugą w Śródmieściu. Będą one wybudowane w standardzie stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Warszawski Indeks Powietrza

Obecnie Warszawski Indeks Powietrza (WIP) opiera się na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego GIOŚ, obejmującego na terenie Warszawy sześć stacji wykonujących pomiary automatyczne pyłów zawieszonych P10 i PM 2,5 oraz tlenków azotu.

Dlaczego budujemy urządzenia przy ulicach?

Wybudowane właśnie urządzenie przy ul. Grochowskiej 244a jest stacją typu komunikacyjnego - mierzącą zanieczyszczenia pochodzące z transportu. Stacja mieści się w pasie drogowym ruchliwej ulicy, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. W pobliżu maszyny nie może rosnąć wysoka zieleń, ponieważ ingeruje w wyniki pomiarów. Właśnie dlatego miejscy ogrodnicy przesadzili niewielkie drzewo zlokalizowane w obszarze inwestycji. Teraz klon srebrzysty rośnie zdrowo przy ul. Grochowskiej 262. Natomiast obok stacji przygotowano już miejsce pod projektowaną nową, niższą i sprzyjającą stacji formę zieleni. Przez cały sierpień specjaliści będą wykonywać testy funkcjonalności urządzenia. Już we wrześniu wyniki pomiarów będzie można śledzić na bieżąco w Internecie, m.in. na stronie Warszawskiego Indeksu Powietrza.

Druga stacja referencyjna pojawi się przy al. Solidarności 83/89, niedaleko pl. Bankowego. Stolica rozstrzygnęła właśnie przetarg. Urządzenie stanie w centrum miasta do końca bieżącego roku.

Warszawskie stacje wesprą system Państwowego Monitoringu Środowiska, dlatego lokalizacje praskiej i śródmiejskiej stacji zostały uzgodnione z GIOŚ. Przy wyborze miejsca uwzględniono wytyczne GIOŚ, które dla stacji komunikacyjnych wymagają spełnienia m.in. takich warunków, jak duże natężenie ruchu samochodów, w tym ciężarówek i autobusów, oraz pieszych, tworzenie się korków ulicznych oraz niekorzystne warunki przewietrzania ulicy, którym sprzyja ciągła zabudowa budynkami wielopiętrowymi.

Rozbudujemy system o 170 czujników

Miasto prowadzi dialog techniczny, który poprzedza postępowanie przetargowe na dostawę i uruchomienie 170 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Celem dialogu jest pozyskanie z rynku informacji, które pozwolą doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia. To umożliwi ostateczne zakończenie prac nad dokumentacją, aby jak najszybciej uruchomić procedurę zamówienia. Wykonawca systemu będzie odpowiedzialny też za zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej, a także aplikacji mobilnej.

Rynek urządzeń do pomiaru jakości powietrza i technologii informatycznych rozwija się szybko. Miastu zależy na zdobyciu informacji o najnowszych dostępnych rozwiązaniach oraz parametrach technicznych. Zapewnią one efektywną architekturę systemu, obejmującego urządzenia do pomiarów jakości powietrza oraz infrastrukturę IT i oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych - poprzez przyjazną stronę internetową oraz aplikację mobilną. Łączny koszt budowy systemu wyniesie 4-5 mln zł. Środki będą pochodzić z projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pomiar w stolicy i gminach ościennych

Czujniki zostaną zamontowane we wszystkich dzielnicach Warszawy (minimum 100 sztuk) i na terenie ościennych gmin partnerskich. Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej - w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Część urządzeń pojawi się na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań. Pozwoli to na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców.

Warszawa coraz dokładniej bada jakość powietrza

Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 170 czujników jakości powietrza będą prezentowane w Warszawskim Indeksie Powietrza oraz w aplikacji mobilnej. Aktualny stan jakości powietrza będzie przedstawiany w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców. Powstanie kompletny system informowania o jakości powietrza, dzięki któremu mieszkańcy otrzymają rzetelną, aktualną informację o stanie powietrza.