Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmie zguby o niskiej wartości - Strona 2

Pracownicy Biura Rzeczy Znalezionych każdorazowo starają się identyfikować potencjalnych poszkodowanych, którzy utracili swoje przedmioty. Podejmowane są próby kontaktu, poprzez wizytówki pozostawione w teczkach, dokumentach czy ostatnio wybieranych numerach w telefonach komórkowych. Niestety wciąż zaledwie około 5% rzeczy odnajduje swoich pierwotnych właścicieli.

Aby odebrać zagubione przedmioty należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. W przypadku rzeczy, co do których niemożliwe jest jednoznaczne potwierdzenie posiadacza, np. obrączki, konieczne jest dokładne opisanie zguby, wskazanie potencjalnego miejsca zagubienia czy określenie cech szczególnych.

Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych. Informacje na temat godzin otwarcia Biura oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/AO/Ogloszenia/Biuro_Rzeczy_Znalezionych.htm

Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych zostało powołane do życia już blisko 62 lat temu przez Radę Narodową m.st. Warszawy. Obecnie znajduje się w strukturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Zasady jego funkcjonowania określane są przez Ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397) oraz regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych ustalony zarządzeniem nr 998/2007 Prezydenta m.st. warszawy z dnia 27 listopada 2007r.