Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Karta Ucznia - jak ją uzyskać?

opublikowany: czwartek, 6. kwietnia 2017 - 15:57, Magdalena Łań

Od 1 września tego roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie.


Bezpłatne przejazdy – na podstawie Karty Ucznia (czyli specjalnej spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej z dedykowanym nadrukiem i wgranym uprawnieniem) przysługują:

  • uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych
  • uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych, nie stołecznych placówkach oświatowych.

Obowiązują na obszarze 1. i 2. strefy.

Karty będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą wgrywane na okres nauki w szkole (nie dłużej niż na cztery lata). Karta Ucznia będzie ważna przez cały okres, także podczas wakacji.

Jak otrzymać kartę?
Rodzice lub opiekunowie prawni powinni wypełnić i złożyć wniosek w szkole, która przekaże go do ZTM. Do dokumentu należy dołączyć aktualne zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) z danymi i nr PESEL dziecka.

Dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, będą mogły wyrobić kartę w każdym POP ZTM.
Jeśli dziecko korzysta już ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” (wówczas uprawnienie zostanie przekodowane na kartę).

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia.