Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bezpłatne badania profilaktyczne

opublikowany: środa, 4. sierpnia 2004 - 1:01,

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych realizowanych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ w porozumieniu z NFZ oraz Urzędem m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem Zdrowa Praga.

Bezpłatne programy profilaktyczne:
Realizowane w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia:
- program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby płuc, dla osób w wieku 40-65 lat,
- program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, dla osób w wieku 35-55 lat,
- program profilaktyki raka szyjki macicy, dla kobiet w wieku 30-59 lat.
Realizowane w porozumieniu z Urzędem m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem Zdrowa Praga:
- program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, dla osób powyżej 40 roku życia,
- program wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy, dla kobiet w wieku 30-60 lat,
- program wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego, dla mężczyzn powyżej 50 roku życia.
Akcja będzie trwała do końca listopada.

Szczegółowe Informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 618 87 56.