Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Będzie rondo w Wawrze

opublikowany: czwartek, 28. marca 2013 - 15:09, Magdalena Łań

Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Patriotów, Młodej i Bysławskiej. Powstanie rondo, które poprawi bezpieczeństwo pieszych i płynność ruchu drogowego.


Zamknięty został kilkudziesięciometrowy odcinek chodnika na ul. Patriotów. Po świętach ruszy przebudowa infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej oraz ustawianie krawężników. Prace zaplanowane na kwiecień nie wymagają zamykania jezdni na ul. Patriotów. Na ul. Patriotów wybudowane zostanie rondo, a także dodatkowe, wydzielone pasy ruchu do skrętów w prawo do przejazdu kolejowego i w ul. Bysławską oraz zatoki autobusowe. W rejonie skrzyżowania powstaną nowe chodniki, ustawione będą nowe latarnie, urządzona zieleń.

Rondo poprawi bezpieczeństwo pieszych i płynność ruchu drogowego, umożliwi skręcanie w każdym kierunku (dziś nie można skręcić w lewo: z ul. Patriotów w ul. Walcowniczą i z ul. Walcowniczej w ul. Patriotów). Ze skrzyżowania wjeżdża się także na przejazd kolejowy na linii do Otwocka i Lublina; gdy jedzie pociąg i zapory są zamknięte, na ul. Patriotów robi się zator. Przejazdy połączone z rondami sprawdzają się np. w Radości czy tuż za granicami Warszawy, w Józefowie. W czasie robót częściowo zamykane będą chodniki w rejonie skrzyżowania a piesi kierowani na wschodnią lub zachodnią stronę jezdni. Ograniczenia w ruchu drogowym planowane są jedynie w weekendy w końcowym etapie robót. Wszystkie prace zakończą się w sierpniu, koszt inwestycji to 1,86 mln zł.  

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym pod adresem infoulice.um.warszawa.pl. Tam też można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w Warszawie.

Pliki do ściągnięcia

  1. Ulotka (plik: ulotka_patriotow_byslawska.pdf, rozmiar pliku: 768.72 KB)