Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Awaria CEPIK 2.0

opublikowany: wtorek, 9. października 2018 - 10:58, Magdalena Łań

We wtorek, 9 października, w związku z ogólnopolską awarią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0), w Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich występują utrudnienia w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.