Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Archiwum aktualności

2. sierpnia 2004 - 1:01
Vientiane Times: 'Niemiecki przywódca stara sie załagodzić napięcia z Polska w 60-tą rocznice Powstania Warszawskiego'
W artykule podkreślono bohaterstwo i patriotyzm żołnierzy polskiego ruchu oporu oraz napisano o biernej postawie Armii Czerwonej, która z rozkazu Stalina zatrzymała sie po drugiej stronie Wisły, przyglądając sie niszczeniu stolicy Polski i zagładzie jej mieszkańców. Znalazła sie tez informacja, iż Stalin nie zezwolił samolotom alianckim, pragnącym iść z pomocą walczącej Warszawie na przeloty nad terytorium radzieckim
2. sierpnia 2004 - 1:01
Frankfurter Rundschau: 'Szansa Europy'
Europa musi w tych miesiącach przypomnieć sobie o wojnach, dyktaturach i oporze z XX wieku. Jest to spojrzenie na historię w momencie, kiedy, dzięki rozszerzeniu UE na Wschód, ostatecznie przezwyciężony został, zapoczątkowany w Jałcie, podział kontynentu. To dobrze dla UE i jej przyszłości, że musi się teraz, zanim pójdzie drogą ku pojednaniu, zastanowić, jaka Europa tak naprawdę istniała
2. sierpnia 2004 - 1:01
Financial Times Deutschland: 'Zupełnie normalna wizyta'
Wizyta Schroedera nie odbiegała od rutynowej wizyty - i to było właściwe. Polacy i Niemcy mają wspólną przeszłość, która kształtowana jest przez to, że Niemcy uczynili z Polaków ofiary
2. sierpnia 2004 - 1:01
Frankfurter Rundschau: 'Obowiązek i zobowiązanie. Warszawskie przemówienie Schroedera'
W swoim przemówieniu w Warszawie kanclerz wywiązał się z obowiązkowego programu: pokłon przed ofiarami i bohaterami Powstania , wstyd z powodu zbrodni nazistowskich Niemiec, wyraźne odcięcie się od materialnych i ideowych żądań relatywizujących historię, nadzieja na rozwój partnerstwa w UE
2. sierpnia 2004 - 1:01
Die Welt: 'Przeciwstawić się wszystkim roszczeniom'
Artykuł relacjonuje wizytę kanclerza w Polsce koncentrując się głównie na kwestiach niemieckich roszczeń odszkodowawczych i przedstawieniu stanowiska Schroedera w tej kwestii
2. sierpnia 2004 - 1:01
Die Welt: 'Wina i wstyd'
Opis wydarzeń historycznych, których rocznice są obchodzone w br. (lądowanie w Normandii, zamach na Hitlera i Powstanie Warszawskie)
2. sierpnia 2004 - 1:01
Berliner Zeitung: 'Polska duma, niemiecka hańba'
Dziennik donosi, iż kanclerz Schroeder "ze łzami wzruszenia" wziął udział w uroczystych obchodach 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wcześniej Komitet Kombatantów wręczył kanclerzowi pamiątkowy medal z napisem "Polska Walcząca". Wielu widzom nie spodobał się ten gest pojednania: scenie towarzyszyły gwizdy i okrzyki niezadowolenia
2. sierpnia 2004 - 1:01
Berliner Zeitung: 'Bezsilne gesty'
Kanclerz w Warszawie powiedział, że Europa zrasta się w swoim środku. Zdaniem autora komentarza jest to bardzo optymistyczne spojrzenie na stosunki niemiecko-polskie, gdy pamięta się o ostrych słowach, które jeszcze niedawno słyszano z Warszawy i Berlina. Również tu istnieje różnica między "rzeczywistym" a "odczuwanym"
2. sierpnia 2004 - 1:01
The Times, The Guardian: Media brytyjskie o rocznicy powstania
Wydarzenia związane z obchodami 60. rocznicy Powstania Warszawskiego odbiły się szerokim echem w prasie brytyjskiej
2. sierpnia 2004 - 1:01
Ö1: Audycje w austriackim radiu
Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wiedniu, w "Ö1" (I. programie radia austriackiego) wyemitowany został 25.07 i 2.08 program poświęcony 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego i uroczystemu otwarciu w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego
2. sierpnia 2004 - 1:01
Libération: 'Warszawa odnajduje swoją pamięć'
Autorka artykułu podkreśla szczególną oprawę uroczystości z okazji 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego: obecność przedstawicieli innych państw, przede wszystkim G. Schroedera , który podkreślił, że " historia nie powinna być pisana na nowo lub źle interpretowana "
2. sierpnia 2004 - 1:01
Népszabadság: 'Skłon Schroedera w Warszawie'
G. Schroeder wielokrotnie podkreślił, iż do wizyty w Warszawie przykłada bardzo duże znaczenie dodając, iż może ona definitywnie zamknąć powojenne podziały w Europie
2. sierpnia 2004 - 1:01
Magyar Hírlap: 'Niemieckie gesty w Warszawie'
Schroeder nie popiera postulatów odszkodowań - nie ma brytyjskich i amerykańskich przeprosin, iż gest kanclerza Schroedera jest w wymowie podobny do gestu W. Brandta
2. sierpnia 2004 - 1:01
Pravda: 'W Polsce Schroeder przeciwny restytucjom'
Omówienie najważniejszych wątków wystąpienia kanclerza, obecność w Warszawie C. Powella, J. Prescotta i - "jedynie" telegramu od prezydenta Putina oraz pewien niedosyt Polaków spowodowany nieobecnością głębszego sojuszniczego gestu politycznego, czy historycznego łączącego przeszłość z teraźniejszością
2. sierpnia 2004 - 1:01
El Mundo, El Pais, ABC: Media hiszpańskie o rocznicy powstania
Wszystkie główne dziennki hiszpańskie, a także lokalne media, odnotowują obchody 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego oraz fakt że w uroczystości wzięli udział zagraniczni goście - G. Schroeder, C. Powell, oraz J. Prescott. Zaproszenie nie zostało wysłane do strony rosyjskiej, z którą pojednanie wydaje się być jeszcze bardzo odległe