Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Archiwum aktualności

13. września 2004 - 1:01
Postępowanie administracyjne w sprawie o wydania decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze przy ul. Ryżowej 36 w Dzielnicy Ursus.
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych Ryżowa 36
13. września 2004 - 1:01
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków biurowych “ROBOTRON" i “ŁĄCZNIK" dla potrzeb Zakładu Wydawnictw Statystycznych GUS, na działce ew. 34 w obrębie 2-04-04 położonej przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie.
Przebudowa budynków biurowych przy ul. 1 Sierpnia 21
13. września 2004 - 1:01
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic: "Projektowanej" i Nowo-Wincentego, na terenie działki nr ew. 1/5 z obrębu 179/295, na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie.
rozbudowa skrzyżowania ul:"Projektowanej" i Nowo-Wincentego
13. września 2004 - 1:01
przebudowie przewodu wodociągu D 150mm. i D 200mm. w ul.Żuromińskiej, Boliwara i św.Wincentego na działkach nr ew. 25, 38, 56, 65, 71/1, 75 i 55/12 w obrębie 4-08-15
przebudowa wodoc. ul.Żuromińskiej, Boliwara i św.Wincentego
13. września 2004 - 1:01
Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania ulic: Kondratowicza i Nowo-Blokowej,na terenie obejmującym działki nr ew. 1/5, 1/13, i 6 z obrębu 179/295 oraz dz. 1 i 3/2 z obrębu 4-09-06
Budowa skrzyżowania ulic: Kondratowicza i Nowo-Blokowej
13. września 2004 - 1:01
Warszawa to nowoczesne, gościnne miasto
Stefan Conrad Starzyński, wnuk brata słynnego prezydenta stolicy, pożegnał Warszawę, powracając po tygodniowym pobycie w Polsce na rodzinną wyspę Fidżi. Odjeżdżał wzruszony i szczęśliwy. &#8211; Warszawa to wspaniałe, nowoczesne miasto &#8211; podkreślał, dziękując z gościnne przyjęcie. <br>
13. września 2004 - 1:01
Dobudowa windy wraz z częścią komunikacyjną, na terenie działki nr ew.6 z obrębu 4-08-08 przy ul.Łojewskiej 6 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Dobudowa windy przy ul.Łojewskiej 6
13. września 2004 - 1:01
Rozbudowa obiektu handlowo &#8211; usługowego wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 6 w Dzielnicy Ursus
Rozbudowa obiektu handlowego przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 6
13. września 2004 - 1:01
Biuro Gospodarki Nieruchomościami informuje o przetargach ustnych nieograniczonych ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Przetargi ustne nieograniczone
13. września 2004 - 1:01
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2004 oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
13. września 2004 - 1:01
Twórczość inspirowana powstaniem
Wiele życzliwych słów pod adresem pomysłu i organizacji konkursu inspirowanego Powstaniem Warszawskim odebrało wczoraj biuro promocji. Obok gratyfikacji finansowej - pióra prezydenta Warszawy były głównymi nagrodami w konkursie literackim. W imieniu prezydenta nagrody wręczył dyrektor biura promocji, Tadeusz Deszkiewicz. <br>
13. września 2004 - 1:01
Rewitalizacja Pragi Północ
"Urząd m.st. Warszawy rozpoczął prace nad programem rewitalizacji Pragi Północ" - poinformował podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej rewitalizacji substancji mieszkaniowej, społecznej i gospodarczej Konstanty Donimirski, zastępca dyrektora Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej
11. września 2004 - 1:01
'Powstańcze Piętno Stolicy'
Wręczono nagrody Laureatom Konkursu Literackiego o Pióro Prezydenta Warszawy. W tym roku z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego konkurs odbył się pod hasłem "Powstańcze Piętno Stolicy - Wędrówki po mojej Warszawie 1944-2004"
10. września 2004 - 1:01
Czar warszawskiej Pragi
W weekend warszawska Praga stanie się społeczno-kulturalnym centrum stolicy. Rozpoczynająca się dziś dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce rewitalizacji miast zakończy się w niedzielę całodniowym piknikiem artystycznym "Praga da się lubić". Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Warszawy Lech Kaczyński.
10. września 2004 - 1:01
Finaliści w Teatrze Narodowym
W niedzielę w Teatrze Narodowym rozpoczyna się dziesiąty ogólnopolski konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej.