Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

75. rocznica powstania w getcie warszawskim - obsługa medialna

opublikowany: czwartek, 12. kwietnia 2018 - 10:10, Konrad Klimczak

W czwartek, 19 kwietnia, w związku z obchodami 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim, przedstawicieli mediów obowiązują akredytacje na poniższe wydarzenia. W uroczystościach udział wezmą m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz środowisk żydowskich.


Przedstawicieli mediów, zainteresowanych relacjonowaniem uroczystej sesji Rady m.st. Warszawy oraz sadzenia dębu pamięci w Ogrodzie Saskim, obowiązują akredytacje wydane przez Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy.

Poniżej przedstawiamy zasady obsługi medialnej tych dwóch wydarzeń.

Czwartek, 19 kwietnia

godz. 9.00 – uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy (Zamek Królewski, Sala Balowa), podczas której zostaną wręczone Honorowe Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy: Halinie Birenbaum, Krystynie Budnickiej i Marianowi Turskiemu. Podczas uroczystości wręczone zostaną także Nagrody m.st. Warszawy.

Zasady obsługi medialnej:

W Sali Balowej Zamku Królewskiego zapewniamy trzy zwyżki:

  1. zwyżka z kostką wyłącznie dla ekip TV na wprost prezydium (karty pool – ograniczona liczba),
  2. dwie zwyżki dla fotoreporterów (po obu stronach zwyżki dla ekip TV).

W Sali Koncertowej i Sali Rady, sąsiadującej z Salą Balową, będzie transmisja uroczystości z nadania honorowego obywatelstwa. W tych salach zapewniamy dziennikarzom także sektor z kostką.

Nie ma możliwości stawiania odrębnych zwyżek przez ekipy telewizyjne w powyższych salach. Montaż sprzętu możliwy jest w czwartek, 19 kwietnia, w godzinach 8.00-8.40.

Ze względu na ograniczoną przestrzeń, Wydział Prasowy zastrzega możliwość limitowania liczby akredytacji na zwyżki w Sali Balowej.

godz. 14.30 – uroczyste sadzenie dębu pamięci w alei w Ogrodzie Saskim (aleja przy Grobie Nieznanego Żołnierza).

Do dyspozycji przedstawicieli mediów będą dwa sektory wyposażone w kostki dziennikarskie.

Uwaga!

Na powyższe wydarzenia przedstawicieli mediów obowiązują akredytacje, wydane przez Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy, upoważniające do wejścia do sektorów na Zamku Królewskim oraz w Ogrodzie Saskim.  

Zgłoszenie i odbiór akredytacji

Przedstawicieli mediów zainteresowanych obsługą medialną powyższych wydarzeń, prosimy o nadesłanie akredytacji do środy, 18 kwietnia br., do godziny 10.00 na adres: wydzialprasowy@um.warszawa.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać: nazwę redakcji, imię i nazwisko, funkcję (fotograf, operator, dźwiękowiec), adres e-mai oraz telefon kontaktowy.

Po odbiór akredytacji zapraszamy w środę, 18 kwietnia w godz. 8.00-17.00 (ratusz, pl. Bankowy 3/5, pok. 106).