Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

3 mln zł na pomoc mieszkańcom Warszawy

opublikowany: czwartek, 20. października 2016 - 9:56, Magdalena Łań

Bezpłatne kursy, staże i doradztwo zawodowe, porady prawne, pomoc w nauce dla dzieci – w Warszawie trwają zapisy do trzech programów, których celem jest pomoc mieszkańcom, w tym rodzinom z dziećmi oraz młodym ludziom na starcie zawodowym. Zapraszamy mieszkańców do udziału.


Stołeczny ratusz pozyskał 3 mln zł ze środków unijnych na projekty skierowane do mieszkańców będących z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej. Zapisy jeszcze trwają. Z projektów może skorzystać łącznie 270 osób. – Od dziesięciu lat pozyskujemy środki unijne między innymi właśnie na takie programy, dzięki którym może poprawić się sytuacja życiowa i zawodowa wielu osób. Co ważne, realizujemy je z partnerami społecznymi. Zachęcam mieszkańców do skorzystania z tych ofert pomocy – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
Są to pierwsze w nowej perspektywie i największe projekty społeczne na Mazowszu ze środków unijnych.

Programy dla rodzin z dziećmi
Blisko 230 osób może skorzystać z bezpłatnych szkoleń, staży, warsztatów zawodowych, porad prawnych, działań edukacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży. Jest to możliwe dzięki dwóm programom: „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” i „SOS Rodzina”. Pierwszy projekt - „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” - jest skierowany do mieszkańców z obszaru objętego programem rewitalizacji (Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek). Drugi - „SOS Rodzina” – do osób mieszkających w pozostałych 15 dzielnicach.  Ratusz realizuje te programy we współpracy łącznie z 10 organizacjami pozarządowymi.
Więcej informacji: www.um.warszawa.pl/sosrodzina i www.um.warszawa.pl/LSW
                                                                                   
Pomoc młodym na starcie zawodowym
„Punkt zwrotny” to miejsce, w którym młodzi ludzie (16-29 lat) będący w trudnej sytuacji (m.in. bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych) mogą uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie, w tym także pomoc socjalną, np. w pokryciu kosztów transportu, czy hoteli pracowniczych. Młodzi rodzice uczestniczący w projekcie mogą otrzymać pomoc w opiece nad dzieckiem.
Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej PUNKT ZWROTNY jest realizowany w partnerstwie zawartym między Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Fundacją „po DRUGIE” oraz stołecznym ratuszem. Więcej informacji: www.iped.pl/punktzwrotny.html