logotyp Miasta Stołecznego Warszawy

Pomoc dla ukraińskich uczniów szkoły w obszarze działań wojennych

Krasnogorovka to niewielkie miasto położone w strefie wojny, toczącej się na wschodzie Ukrainy. Od lipca 2014 Krasnogorovka jest zagrożona ostrzałem. Przed wojną w mieście działało 5 publicznych szkół ogólnokształcących. Obecnie uczniowie i nauczyciele wszystkich tych placówek zostali przeniesieni do jednego budynku – szkoły nr 5. W tej szkole, na dwie zmiany, uczy się ponad 400 uczniów w wieku 6-17 lat.

Uczniowie często chronią się w piwnicach budynku szkoły. Warunki są skrajnie trudne. Budynek jest uszkodzony, brakuje wody, kanalizacji i ogrzewania. Sytuację, w niewielkim stopniu, ratują elektryczne grzejniki i woda w cysternach.

Organizatorem akcji „Warszawscy uczniowie dla Krasnogorovki” jest Urząd m.st. Warszawy. Partnerem akcji i realizatorem zbiórki jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które będzie koordynowało również pomoc na miejscu.

Zebrane fundusze w całości zostaną przekazane na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla uczniów: ciepłych śpiworów, kocy termicznych, apteczek, latarek, termosów, materacy oraz pomocy dydaktycznych.

Pieniądze zebrane do puszek zostaną przekazane na konto PCPM. Za każdą przekazaną złotówkę serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów z Krasonogorovki!


34 1140 1010 0000 5228 6800 1004
(w tytule przelewu należy wpisać „PomagamyUkrainie”)
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Ul. Sarmacka 14 m 15
02-972 Warszawa
logotyp fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Informacji w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udziela:
Klara Dąbrowska
ext.klaradabrowska@um.warszawa.pl
tel. 22 44 33 579