Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe – Dyplomy dla Warszawy

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe zakresu rozwoju Warszawy – edycja 2020

Poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Kapituła konkursu przyznała badaczom z warszawskich uczelni wyższych dwie nagrody główne oraz sześć wyróżnień.

To już piąta edycja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe zakresu rozwoju Warszawy. Od 2016 r. miasto wspiera w ten sposób zainteresowanie młodych badaczy Warszawą, włączając ich do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Zgłoszone prace są źródłem inspiracji dla samorządu i stanowią istotny wkład w sposób myślenia o mieście.

Laureatów i laureatki poznaliśmy podczas gali, która odbyła się online 12 listopada. Link do wydarzenia na Youtube

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
- rozprawy doktorskie – nagroda główna w wysokości 15 tys. złotych oraz trzy wyróżnienia – po 6 tys. złotych;
- prace magisterskie - laureat nagrody głównej otrzymał 7 tys. złotych, a autorzy trzech wyróżnionych prac – po 3 tys. złotych.

Cieszymy się, że konkurs jest coraz bardziej rozpoznawalny, a jakość prac coraz wyższa. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Mirosława Filiciaka odnotowała, że wybór laureatów staje się coraz większym wyzwaniem.

Nagrody główne

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich zdobył dr inż. Krzysztof Skarżyński z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „System oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, a promotorem pomocniczym dr inż. Sebastian Słomiński.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano mgr Annie Gregorczyk z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Opracowanie metodyki wyznaczania lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS”. Promotorką pracy była dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich zdobyli:
- dr Łukasz Bukowiecki z Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: “Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Roch Sulima;
- dr Magdalena Czarnecka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: “Moja dzielnica – nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych”. Promotorką pracy była prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, a promotorem pomocniczym dr Piotr Zańko.
- dr inż. Marcin Koniak z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: “Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora tradycyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Piotr Tomczuk, a promotorem pomocniczym prof. PW, dr hab. inż. Andrzej Czerepicki.

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:
- mgr Sylwia Magdalena Pędziejewska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Miasto jako ekosystem – struktury usprawniające metabolizm miasta na przykładzie modelowego kwartału”. Promotorem pracy był dr inż. arch. Artur Filip, a promotorem pomocniczym mgr inż. arch. Paweł Grodzicki.
- mgr Dawid Jan Maciuszek z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy”. Promotorem pracy był dr Paweł Kowalski.
- mgr Emilia Rakowska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Biofilia XXI wieku – ponadczasowa konieczność czy współczesny trend? Projekt obiektu upraw miejskich w Warszawie”. Promotorką pracy była dr inż. arch. Karolina Tulkowska–Słyk.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Nagrody Prezydenta. Wszystkie studentki i studentów broniących w tym roku prace dyplomowe, w których problem badawczy umieszczony jest w kontekście rozwoju Warszawy, zachęcamy do zgłaszania się w przyszłym roku. Szeroko zakreślone ramy tematyczne dają możliwość ubiegania się o Nagrodę badaczom reprezentującym wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe.

Informacja o rozpoczęciu naboru prac pojawi się na stronie Urzędu m.st. Warszawy.