Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Kamienica Matiasa Taubenhausa

opublikowany: 28 stycznia 2010, Przemysław Miller
Kamienica Matiasa Taubenhausa fot. Przemysław Miller
Kamienica Matiasa Taubenhausa przy ul. Marszałkowskiej 72

Ten zabytkowy neogotycki budynek powstał w 1898 r. Kamienica pierwotnie należała do grupy trzech neogotyckich kamienic znajdujących się po wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej.


Naprzeciwko ul. ks. Skorupki mieściła się bliźniacza do niej kamienica, ale nie została ona jednak nigdy odbudowana po zakończeniu II wojny światowej. Istniejąca obecnie kamienica przed II wojną światową, także prezentowała styl neogotycki, ale po odbudowie utraciła cały swój pierwotny wystrój fasady. Kamienica Matiasa Taubenhausa w czasie wojny została częściowo zniszczona. Odbudowano ją ze zmianami po stronie ul. ks. Skorupki, a na przełomie XX i XXI w. przeprowadzono tu generalny remont, który przywrócił jej pierwotny wygląd.

Zobacz na mapie